අශාන්ති හිත ගාවම ඇල වී හිඳීම

අශාන්ති ගැයූ අතිශය ජනප්‍රියම ගීත අතරින් විෂුවල් එකක් නැත්තේ " පෙම් කුමරා" ගීතයට පමණය. එයට හේතුව කුමක්දැයි වැටහුණේ ගීතයට හොඳින් සවන් දී විෂුවල් එකක් සිතින් මවා ගත් විටය.
හිත ගාවම ඇල වී ඉඳලා - සංසාරේ
ඔබ ගාවම දැවටී සිටියා
පෙම පූදින දෙනෙතේ ගලනා - මල් කැල්මේ 
වෙන කාටද ලැබිලා තිබුණා
මා දැක්කත් හිනැහීලා
ඈ එක්කත් දැවටීලා
තව කෙල්ලන් රවටාලා ආ පෙම් කුමරා
මල් රොත්තක් බිම දාලා
ඔය බැල්මට ඉඩ දීලා
ඇස් පියවෙන සේ ඉඹලා මා රොන් තවරා
සරුසාරෙට පපුවේ පිපුණා - රත්තරනේ
ඟඟ ගාවදි කඳුළු සැලුවා
දඟකාරෙට පපුවේ එතුණා - ඔය තුරුළේ
හිත වාවනු බැරි දේ හිතුණා
ඩියර් අශාන්ති ;
ඒක බංගසාල බජට් එකක් සහ පැය එකහමාරක විෂුවල් එකක් අවශ්‍ය ගීතයක් බව මම ද පිළිගනිමි. මේ " පෙම් කුමරා ගීතයට " විෂුවල් එකක් කිරීමට නම් මම ඉල්ලන ලැයිස්තුවය.
• අවශ්‍ය චරිත
1. මා
2. ඈ
3. තව කෙල්ලන්
4. පෙම් කුමරා
5. රත්තරනේ
• දර්ශන සඳහා අවශ්‍ය කාලය
1. හිත ගාවම ඇල වී සිටීමට - මි. 1
2. ඔබ ගාවම දැවටී සිටීමට - මි. 1
3. වෙන කාටද ලැබිලා තිබීමට - මි. 3
4. මා දැක්කත් හිනැහීමට - තත්. 15
5. ඈ එක්කත් දැවටීමට - තත්. 30
6. තව කෙල්ලන් රවටාලා ඒමට - මි. 10
7. මල් රොත්තක් බිම දැමීමට - තත්. 2
8. ඔය බැල්මට ඉඩ දීමට - තත්. 2
9. ඇස් පියවෙන සේ ඉඹීමට - තත්. 5
10. ඟඟ ගාවදි කඳුළු සැලීමට - තත්. 30
11. හිත වාවනු බැරි දේ හිතීමට - මි. 3
• ග්‍රැෆික් අවශ්‍ය දර්ශන
1. සරුසාරෙට පපුවේ පිපීම
• සත්වෝද්‍යාන සහාය අවශ්‍ය දර්ශන
1. දඟකාරෙට පපුවේ එතීම
අදහස අත ඇරියා අශාන්ති !
හෙහෙයි හෙයි හෙ හෙයි හෙයි හෙයි
Share on Google Plus

About Sahan Kaseera

මා ලියන්නේ මා උදෙසාමය.
නුමුදු මා ලියන දෑ කියවන්නේ මා පමණක්ම නොවන බැව් දනිමි.
එබැවින් මෙසේ ලියමි. කියවීම අන්සතු වගකීමකි.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

4 comments: