පැන පැන එන සඳේ - පියගැට පෙළ දිගේ

දුර බස් වල රූපවාහිනී තිර වල සිංදු වලට නටන්නේ සිදුහත් කුමරුන් හට ගිහි ගෙය කළකිරෙන ආකාරයට වැඩ කටයුතු සිදු කළ නළඟන කණ්ඩායම ම වීමට ඉඩ ඇත. හ...
Read More

දෙසැම්බර් 30 : Wounded Knee හි දී ස්වදේශික ඉන්දියානු වැසියන් සමූල ඝාතනය කෙරේ

වසර 127 ට පෙර අද වැනි දවසක ඇමරිකානු හමුදාව විසින් ස්වදේශික ඉන්දියානු වැසියන් 146 දෙනෙක් කෲර ලෙස සමූල ඝාතනය කරන ලදි. වූන්ඩඩ් නී සංහා...
Read More

කඩුව නැති වී ඇත !

" දුවේ .. කෝ මේ මෙතන තිබ්බ කඩුව ? කොහෙද දැම්මේ ? " මැදිවියේ කාන්තාව කාමරයට එබෙමින් කෑ ගැසුවාය. " මම ගත්තේ නෑ අම්මේ ! ම...
Read More