අජිත් තමයි හොඳ

"දූවිල්ලෙන් තිලක තියන්න..."  මාවතගමින් පායපු ගායන තරුව බොහොම අමාරුවෙන් අමාරුවෙන් තමන්ගේම සින්දුවක් කියනවා. පව් වැඩේ ! මිනිහ...
Read More

Day at the circus , Night in the slum : ලංකාවේ දේශපාලන රැළි

සම් පදම් කිරීම කුලයෙන් උරුම වූ රැකියාව වුවද අවසානයේ ඇඳුම් මහන්නන් බවට පත් වන ඉෂ්වාර් සහ ඕම්ප්‍රකාශ් ගැන A Fine Balance කෘතිය ලියන්නේ ර...
Read More

නිලාර් එන්. කාසිම් : සරස වසන්තය

ඔහු නිර්රූල් නිලාර් හෙවත් නිලාර් එන්. කාසිම් ය. මාතර රාහුලයෙන් උසස්පෙළ හදාරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියෙන් සිංහල ගෞරව උපාධියක් හැදෑරූ සිංහ...
Read More

හිම

ඒ වෙනකොට අපි හත් දෙනාම බලාපොරොත්තු අත් ඇරලා හිටියේ. හැමතැනම සුදු පාටයි. සීතලයි. අපි කියන එව්වා අහන්න කවුරුවත් හිටියේ නෑ. කොහොමවුණත් අපිට ...
Read More

දීප්ති !

ඒක ඇත්තටම වෙයි කියලා අපි නිකමටවත් හිතුවේ නෑ. සූර්යා ඉන්න 24 චිත්‍රපටිය අපි බැලුවේ කුරුණෑගල ජුපිටර් හෝල් එකේ. බියර් කෑන් දෙකක් සාක්කුවල හං...
Read More