ජනවාරි 27 : අවුෂ්විට්ස් වධකාගාරය මුදා ගැනේ

1945 වසරේ අද වැනි දවසක සෝවියට් රතු හමුදාව විසින් පෝලන්තයේ අවුෂ්විට්ස් වධකාගාරය මුදා ගනු ලැබිණ. මනුෂ්‍යත්වයට අනම්‍ය, කෲර නාසිවාදය හරහා ඉ...
Read More

වසන්තේ නිදා උන් යොවුන් කෝකිලාවන්

ප්‍රේමයට නැකැත් නොසොයන්න. ප්‍රේමය සීසර් කර නොකලට උපදවා ගන්නට තැත් නොකරන්න. ප්‍රේමය ,  ප්‍රේමයෙන් ආතුර වූ කලෙක  ,  එයටම රිසි දිනෙක ඔබ සොය...
Read More

සඟවන්න එපා හසරැල්

ප්‍රේමයට නිශ්චිත හැඩයක් නැතැයි මා වටහා ගත්තේ ද තවමත් වටහා ගනිමින් සිටින්නේද ඔබ කෙරෙනි. මහට ප්‍රේමය මහමෙරකි. සිහිනයකට හෝ අවසර නොමදෙන  ,  ...
Read More

දේශප්‍රේමීත්වය සහ එටිසලාට් සිම් සමග අපි

" රටකරවන්න නම් මසුරන් ඇතිව කැටේ   වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ " මේ ගී පද දෙක යළිත් කරළියට එන්නේ 1997 කාලයේ එප්පාවල...
Read More